Active Imageאשליות מתמטיות

כיתה: ט-י"ב

תיאור: בפעילות שני פרדוקסים מתחום הגיאומטריה.

הפרדוקס הראשון הוא תעלומה בה הרכבה ופירוק של חלקי פאזל מוסיפה לכאורה משבצת. פתרון החידה מתקשר למספרי פיבונאצ'י.

מצורף אוסף קישורים על פיבונאצ'י.

בפרדוקס השני נוכיח שכל משולש, באשר הוא, הוא משולש שווה שוקיים. האמנם? 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos