המלצת השבוע - קישוטים לסוכה

this week sukot

צרו מובייל של חמשת הגופים האפלטונים בעזרת הפיצוח הגופים המשוכללים.
בפעילות הוראות ליצירת הגופים וחקר של תכונותיהם המיוחדות.
פעילות זו היא חלק מהפיצוח "האם הכדורגל הוא עגול?", חקר של גופים משוכללים וגופים חצי משוכללים ובפרט העשרימון, 
הקטום הידוע ככדורגל. הפיצוח מלווה ברקע היסטורי ומתמטי, בפעילויות אינטראקטביות ובסרטונים מרהיבים.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit