א. הגופים המשוכללים

א. הגופים המשוכללים

תקציר | pdfהאם הכדורגל הוא עגול?pdf בערבית

 

ראשית נכיר את חמשת הגופים המשוכללים, הידועים כגופים האפלטונים:

חמשת הפאונים האפלטוניים

Tetrahedron.jpg

Hexahedron.jpg

Octahedron.jpg

Dodecahedron.jpg

Icosahedron.jpg

טטרהדרון
ארבעון

4 פאות

הקסהדרון
קובייה

6 פאות 

אוקטהדרון
תמניון

8 פאות 

דודקהדרון
תריסרון

12 פאות 

איקוסהדרון
עשרימון

20 פאות 

 

מתוך ויקיפדיה

מה מייחד את הגופים המשוכללים?

  1. כל הפאות בגוף חופפות.
  2. בכל קודקוד נפגשים אותו מספר של פאות.

צפו בסרטון חמשת הגופים המשוכללים מאת numberphile.
הכירו את הגופים ושאלו את עצמכם מדוע קיימים אך ורק חמישה גופים משוכללים?

 

 

 

בפעילות האינטראקטיבית הבאה תוכלו לצפות באנימציה תלת מרחבית של חמשת הגופים ולסובב אותם בעצמכם. ניתן גם לסמן את הפאות ולספור אותן (F-faces), את הקודקודים (V-vertices) ואת המקצועות (E-Edges).
באפשרותכם גם להדפיס את הפריסות ולבנות את הגופים.

השלימו את הטבלה האינטראקטיבית ובדקו תשובותכם.

מספר הפאות הנפגשות בכל קודקוד

צורת
הפאה

E

V

F

פאון
Polyhedron

Tetrahedron.jpg

ארבעון

Hexahedron.jpg

קובייה

Octahedron.jpg

תמניון

Dodecahedron.jpg

תריסריון

Icosahedron.jpg

עשרימון

 

מצאו קשרים אפשריים בין מספר הפאות (F) , מספר הקודקודים (V) ומספר המקצועות (E).

 

מקורות נוספים:
בנה בעצמך גופים משוכללים (בעזרת קיפול וללא דבק), שמואל אביטל, קשר חם.
למה קיימים רק 5 פאונים משוכללים? כיתהפיתה
אוילר וגאוס ביצירתם ובחייהם - אלה שמוקלר, קשר ח"ם

 

arrow המשך לחלק ב' - מהם גופים חצי משוכללים? ואיזה גוף הוא הכדורגל?

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit