משולשים החסומים בפרבולה2017 07 11 1038

בעקבות בחינת הבגרות לתלמידי 5 יחידות – 35581 – קיץ תשע"ז – מועד א -  שאלה 8

נושא: בעיות קיצון.

כיתה: י'-יא'

תיאור: בפעילות נבחן את תהליך פתרון בעיית הקיצון בלווי של יישומון דינאמי. בפעילות הנחייה לבניית המשולש החסום בפרבולה הן באופן גאומטרי והן אלגברי לשם בניית פונקציית המטרה למציאת השטח המקסימלי שלו בתחום בו הפונקציה אי שלילית.
ביישומון ניתן לעקוב אחר שטחי המשולשים השונים המתקבלים, ולעקוב אחר גרף פונקציית המטרה. ערכי פונקציית המטרה חיוביים בלבד, לכן יש להגדירה בעזרת ערך מוחלט (או לפצל לשני תחומים).

סרטונים:

movie icon בעיית קיצון ויישומון – חלק א

movie icon בעיית קיצון ויישומון – חלק ב

movie icon איך בונים יישומון בגאוגברה בעית קיצון


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit