paint two triangels capture newצביעת שני משולשים

נושא: קעירות ונגזרת שנייה

תקציר: פעילות בה חוקרים בעזרת יישומון את מושג הקעירות כהסתכלות על אופן ההשתנות של קצב השינוי, או במילים אחרות הפעילות עוסקת בתכונת הקעירות של פונקציה לפי בחינת קצב השינוי של העלייה (או הירידה) של הפונקציה.

אם הפונקציה עולה וקעורה כלפי מעלה, אז ככל ש-x גדל, הפונקציה עולה בקצב יותר ויותר מהר. אם הפונקציה קעורה כלפי מטה, אז ככל ש-x גדל, הפונקציה עולה אך בקצב איטי יותר ויותר.

בפעילות המחשה ויזואלית, בעזרת צביעה בכוון שונה של שני משולשים ישרי זווית הסימטריים זה לזה.

הפעילות מלווה ביישומון דינאמי ובסרטונים המדגימים ומסבירים:

movie icon צביעת שני משולשים – חלק א

movie icon צביעת שני משולשים – חלק ב


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos