Sample Image

המלך מתיא- חובב המתמטיקה

כיתה: ז'

תיאור: הפיצוח עוסק בחוקיות, מציאת חוקים והכללות לתבניות גיאומטריות שונות כמבוא לאלגברה.
הפיצוח מלווה ביישומים אינטראקטיביים שיסייעו בחקירה. נשמח לקבל ולפרסם עבודות של תלמידים.

מצורפים קישורים לפעילויות אינטראקטיביות בנושא חוקיות:
משחק "חלצו את הפינגווין"
משחק הצפרדעים
לוח מספרים אינטראקטיבי
הפעילויות מלוות במדריך למורה.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit