Sample Image

צפיה בסרטים בעין מתמטית

כיתה: ז-י"ב

תיאור: המתמטיקה והמתמטיקאים מסקרנים ומרתקים רבים. סרטי קולנוע וסדרות טלוויזיה לא מעטים מציגים בסרטיהם מוטיבים מתמטיים. לפניכם אוסף אתרים בנושא, חלקם עם הצעות כיצד לשלבם בשיעורי המתמטיקה. בפיצוח "צפייה בסרטים בעין מתמטית", שתי הצעות לפעילויות לכיתה המלוות צפייה בקטעי סרטים.
האחד קטע מסרט קומדי של "אבוט וקוסטלו" המציג פרדוקס משעשע בכפל והשני קטע מסרט דרמה ומדע בדיוני "קונטנקט",
העוסק בקודים ובמספרים ראשוניים.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos