Active Image

תמונות מספרות על סכום

כיתה: ט-י'

תיאור: בפיצוח מוצגים איורים ודגמים שהם בסיס להכללות והוכחות "ללא מילים" לסכומים של סדרות.
תוכלו לעיין גם בשני מאמרים בנושא:
הוכחה ללא מילים- פרוייקט לתלמידים- צוות מחר "98".
הוכחות ויזואליות ללא מילים (כמעט)- אורית זסלבסקי וגרייסי ויניצקי.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit