תפיסות של תלמידי תיכון את מושג האסימפטוטה האנכית

כתב: נאוה גלבוע.

מדור: מהמחקר בחינוך מתמטי.

תקציר: המאמר עוסק בתפיסת תלמידי תיכון את מושג האסימפטוטה האנכית. המחקר המוצג במאמר חושף רכיבים דומיננטיים של דימוי המושג אסימפטוטה אנכית בקרב התלמידים, מצביע על תפיסות שגויות של התלמידים הקשורות למושג זה, ומציע מקור והסבר לתפיסות השגויות.

מקור: על"ה 56 תשע"ח, 2018.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit