פתרון משוואות עם ערך מוחלט

נקודת מבט גאומטרית מול נקודת מבט  אלגברית

כתבו: אסתר גרונהט ולוי ינובסקי.

מדור: עיון ודיון.

תקציר: המאמר מציע גישה לטיפול במשוואות ואי שוויונות עם ערך מוחלט, ומקשר בין גישות הנהוגות בחטיבת הביניים עם אלו הנהוגות בחטיבה העליונה, בין פתרון של משוואות במשתנה אחד למשוואות בשני משתנים, ובין משוואות במשתנה ממשי למשוואות במשתנה מרוכב.

מקור: על"ה 55 תשע"ז, 2017.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos