הגדרות שונות ל"אותו מושג" - מנוף או מכשול? המקרה של הטרפז

כתבו: קרני שיר ואורית זסלבסקי.

מדור: עיון ודיון.

תקציר: הגדרת הטרפז כמרובע שיש לו זוג אחד בלבד של צלעות נגדיות מקבילות, שונה מהגדרות אחרות המופיעות בתכנית הלימודים בגאומטריה, ולכן גם מעוררת שאלות בקרב תלמידים.

במאמר דנות המחברות במושג ההגדרה, בהגדרות שונות לטרפז, הנהוגות במקומות שונים בעולם, בהשלכות שיש להגדרה על המושג טרפז, על תכונות הטרפז, ועל ההירארכיה במשפחת המרובעים.

מקור: על"ה 54, תשע"ו 2016.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit