על מעגלים משיקים ומספרי פיבונאצ'י

כתבו: אסתר גרונהט ולוי ינובסקי.

מדור: חקירה מתמטית.

תקציר: במאמר משתפים אותנו המחברים בחקירה מתמטית שנקודת המוצא שלה היא בעיה המתאימה לתלמידים המכירים את משפט פיתגורס,

ותכונות של מעגלים משיקים. החקירה, שכולה מבוססת על כלים שהם בהישג ידם של תלמידים הלומדים מתמטיקה ברמת 5 יחידות הניבה תוצאות יפות ומפתיעות, המקשרות בין תחומי מתמטיקה אחדים.

מקור: על"ה 54, תשע"ו 2016.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos