שיטה למציאת המשיק המשותף לשני מעגלים משיקים והרחבתה למעגלים נחתכים וזרים

כתב: אמיר בן בסט.

מדור: חקירה מתמטית.

תקציר: המאמר מציג דרך לא שגרתית למציאת משוואת המשיק המשותף לשני מעגלים המשיקים זה לזה, בנקודת ההשקה שלהם, ובודק כיצד ניתן ליישם את דרך הפתרון ולפרש אותה, גם במקרה של מעגלים נחתכים, ובמקרה של מעגלים זרים.

מקור: עלה 53, תשע"ו 2016.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos