דרכים להוכיח שמרובע הוא מקבילית

תיאור: מטרתו של דף העבודה הוא להתנסות ביישום הדרכים השונות להוכיח שמרובע הוא מקבילית. מתאים לבצע את הפעילות בקבוצות במטרה שתלמידים שונים יציעו דרכי פתרון שונות. אחד היתרונות של פתרון בעיה אחת בדרכים שונות (לעומת פתרון של יותר תרגילים, ללא הבקשה למצוא יותר מדרך פתרון אחת), הוא פיתוח גמישות מחשבתית. תלמידים רבים נוטים לאמץ לעצמם דרך הוכחה מועדפת (למשל, חיפוש משולשים חופפים), והם משתמשים בה גם במקרים שקיימת דרך מהירה ופשוטה להוכיח את המבוקש. הדרישה להוכיח טענה בדרכים אחדות מחייבת לסקור דרכי פתרון נוספות, ולחפש תנאים מספיקים מגוונים.

למורה

לתלמיד / بالعربية


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos