גאומטריה במערכת הצירים

תיאור: הפעילות עוסקת בנושאים אחדים שיש להם חשיבות מרכזית בתכנית הלימודים של כיתה י: גאומטריה אנליטית, דמיון משולשים והזזות.

הפעילות מאפשרת לערוך חזרה על הפונקציה הקווית ועל ישרים במערכת צירים (גם כאלה שאינם גרפים של פונקציות) בהקשר טבעי של שיעורי הגאומטריה, ולהדגיש את הקשר בין פתרון משוואות ונקודות במערכת צירים.

בשאלות אחדות בפעילות זו משולבים ישרים המקבילים לצירים. אחת הסיבות היא שבאופן כזה יצרנו בקלות משולשים ישרי זווית ולכן ניתן לחשב בקלות אורכי קטעים באמצעות משפט פיתגורס, מבלי להזדקק לנוסחת המרחק בין נקודות. כאשר, בשנים הבאות, התלמידים יפגשו את נוסחת המרחק, הנוסחה תהיה עבורם ביטוי אלגברי לפעולה שהם מכירים.

למורה

לתלמיד / بالعربية


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos