עניין של יחס - על יחסים מספריים

תיאור: הפעילויות שלפנינו נוגעות במושג היחס.

מטרות הפעילויות הן:

-        להדגיש את כוחה של האלגברה ככלי להוכחה.

-        לתרגל שימוש בשברים אלגבריים בתוך הקשר שבו ניתן לייחס משמעות לתוצאות של המניפולציות האלגבריות.

-        לעודד שיקולים הקשורים ליחסים בין גדלים נתונים, שלעתים יכולים להחליף פתרון משוואות, או לאפשר, אמצעות שיקולים כאלה, בקרה על פתרונות

       שהתקבלו באופן אלגברי.

-        להצביע על דמיון בין בעיות דרך ובעיות הספק.

למורה

לתלמיד / بالعربية


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit