עניין של יחס - על יחסים מספריים

תיאור: הפעילויות שלפנינו נוגעות במושג היחס.

מטרות הפעילויות הן:

-        להדגיש את כוחה של האלגברה ככלי להוכחה.

-        לתרגל שימוש בשברים אלגבריים בתוך הקשר שבו ניתן לייחס משמעות לתוצאות של המניפולציות האלגבריות.

-        לעודד שיקולים הקשורים ליחסים בין גדלים נתונים, שלעתים יכולים להחליף פתרון משוואות, או לאפשר, אמצעות שיקולים כאלה, בקרה על פתרונות

       שהתקבלו באופן אלגברי.

-        להצביע על דמיון בין בעיות דרך ובעיות הספק.

למורה

לתלמיד / بالعربية


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos