יחסים טובים - על יחסים ושטחים

תיאור: הפעילות עוסקת ביחסי שטחים של משולשים בעלי גובה משותף. פעילות זו היא חלק מסדרת פעילויות בנושא יחס ופרופורציה במטרה לפתח בהדרגה כישורים שיהיו דרושים לתלמידים בחטיבה העליונה.

למורה

לתלמיד / بالعربية


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos