יחסים טובים - על יחסים ושטחים

תיאור: הפעילות עוסקת ביחסי שטחים של משולשים בעלי גובה משותף. פעילות זו היא חלק מסדרת פעילויות בנושא יחס ופרופורציה במטרה לפתח בהדרגה כישורים שיהיו דרושים לתלמידים בחטיבה העליונה.

למורה

לתלמיד / بالعربية


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit