פרויקט לתלמידים 15 - הקו של אוילר

שם: הקו של אוילר

מקור: לעשות מתמטיקה - פרויקטים לתלמידים, מחר 98.

תיאור: הקו העובר דרך שלוש מן הנקודות המיוחדות במשולש, מזמן מגוון רב של שאלות הרחבה: חקירת מקרים פרטיים, הרחבה לצורות מישוריות אחרות ולגופים במרחב.

יתרונן של שאלות אלה שהן בנויות בתוך תכנית הלימודים, ואפשר לתקוף אותן מתחומי מתמטיקה שונים, כמו, גאומטריה, הנדסה אנליטית, וקטורים.

מתאים לתלמידים בחט"ב ובחט"ע.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos