חקירת פונקציות בזוגות זו לצד זו- מה אפשר ללמוד מזה?

גאולה סבר, מרכז המורים הארצי

הסדנה עוסקת בחקר, באמצעות כלים גרפיים (גאוגברה ודסמוס), של זוגות פונקציות כדי לנתח תכונות משותפות ותכונות יחודיות של כל פונקציה. הדוגמאות בהשראת הספר ללמוד וללמד אנליזה. הדוגמאות עוסקות בהרכבת פונקציות שורש על פונקציה לינארית ופונקציה ריבועית ובהמשך גם פונקציות מנה. הסתכלות על משמעות הפעולות של שיקוף גרף הפונקציה לציר x ולציר y ופעולות בין פונקציות.  הסתכלות איכותנית על פונקציות בשאלות בגרות 806.

מצגת PDF

מצגת להורדה


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos