הדרכה בעידן של שינויים

ד"ר רותי רייז, מדריכה ארצית

ההרצאה דנה במושג השינוי ומשמעותו הפסיכולוגי ובצורך בשינוי בהוראת המתמטיקה במאה ה-21.
מוצגת הגישה הקונסטרקטיביבטית המציעה למידה פעילה  ודוגמאות ללמידה כזו במתמטיקה.
דיון בפיתוח מוטיבציה ולמידה משמעותית.

מצגת PDF

מצגת להורדה


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit