למידה בשילוב סרטונים

יוחאי טוויג, גול

לימוד מתמטיקה בעזרת סרטונים באתר gool.
במצגת מתוארים אופנים שונים לשימוש בסרטונים כתומך בלמידה, שימוש משלים ושימוש עבור כיתה הפוכה.
באתר אפשרויות למערכת ניהול כיתה, מחולל בחינות ופעילויות משולבות בגאוגברה.

מצגת PFD

מצגת להורדה


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos