יעדים ללימוד מתמטיקה – רעיונות אחדים למורים

יעדים ללימוד מתמטיקה

מאת: שמואל אביטל 

ספר עיון

תקציר: הספר עוסק ביעדיה של הוראת המתמטיקה. הוא מנסה להציג מודל של רמות הביצוע בו ניתן להשתמש על מנת לפרט את עומק ההבנה שמצפים לו מהתלמיד תוך כדי התמודדות עם משימות מתמטיות שונות. אנו מקווים שהמורים יעשו שימוש במודל זה כדי להכין יעדים יחודיים לכל נושא לימוד, על מנת להבטיח שהוא יכלול לא רק היכרות של המושגים והמונחים המופיעים בתכנית הלימודים אלא גם פתרון בעיות ברמה גבוהה יותר.

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit