הקסם שבמספרים

Sample Imageכתב: אהרון מוריאלי

ספר עיון

תקציר: האם אתם מכירים את מספרי אמסטרונג או מספרי אכילס? האם שמעתם על מספרים חברותיים, זרים או מאושרים? תוכלו להכיר מספרים מסוגים שונים, עם תכונות מרתקות ומסקרנות בפרקים של הספר "הקסם שבמספרים" המפורסמים במלואם באתר של מכללת קיי


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit