המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - מושבים מקבילים סבב ב'- כנס ארצי 26.3.18

מושבים מקבילים סבב ב'- כנס ארצי 26.3.18

שעות המושבים 14:45-15:50

חדרים  הצגה 1 הצגה 2

אודיטוריום

יו"ר: גילה רון

אינטגרלים ואינטגרציה של רעיונות מתמטיים: פעילויות המבוססות על שאלות מתוך בחינות בגרות

גאולה סבר, ורדה טלמון וגילה רון

מה כבר נותר לגלות על משיק לפולינום ממעלה שלישית?

עינב אייזיקוביץ-עודי ואסתר גרונהט

גלריה

יו"ר: רשא סלאמה

בעיות ערך קיצון בעין העדש"ה: הצגה תיאורטית
מאפיינים של תלמידים מתקשים ודרכי התמודדות

מרים גור, צילה ירחי ואהובה גוטמן

בעיות ערך קיצון בעין העדש"ה: צפייה בסרט בעזרת כלי הניתוח של עדש"ה – סדנה למורי 3 יחידות

צילה ירחי, מרים גור ואהובה גוטמן

ראשונים

יו"ר: איריס אריאלי

גלינה גונן, רעות פרשה, נעמי רובינזון ורוחמה אבן

 הערכה מעצבת באמצעות שאלונים מקוונים

עמרי נווה, אלכס פרידלנדר ונעמי רובינזון

חבצלת

יו"ר: מרב פוגל

מג'דולין חיזראן

פיתוח גישה אסטרטגית לפתרון בעיות מתמטיות בעזרת הוראה מפורשת

ילנה פורטנוב נאמן ומרים עמית

ערבה

יו"ר: סמדר זמיר

 DUDAMATH - סביבה חדשנית להמחשת רעיונות מתמטיים ופתרון בעיות

איתן הול

שימוש ביישומונים אלגבריים בחקר פונקציות ומשוואות אי-רציונאליות

פיליפ סלובוצקי ואנטולי שטרקמן

יערה

יו"ר: מיאדה סמארה

עמדות תלמידי כיתות ז-ח כלפי שילוב הומור בהוראת מתמטיקה

אביקם גזית

משימות וחידות להגברת מוטיבציה ופיתוח החשיבה בלימודי חשבון ומתמטיקה

ג'וני אוברמן, אבי סיגלר ומשה סטופל 

אלון

יו"ר: אסנת בורנשטיין

אוריינות כמטרה וככלי בכיתה מתמטית

אינה ולטמן

פונקציות - למידה והוראה במרחב אינטראקטיבי - מערכת Moodle

נוהא סמארה

תמר

יו"ר: רוחמה ויונטה

תובנות בעקבות השתלמות למורים המלמדים 4-5 יח"ל מתמטיקה בכיתות אגף שח"ר

אורלי גוטליב, אמנון זמיר ודניאל חורגה חשואל

מבט אחר על שאלון שלישיברמת 3 יחידות לאוכלוסיות שח"ר

ריקי טל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מושבים מקבילים א'

דף הכנס


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit