מושבים מקבילים- חלק ב'- כנס ארצי תשעח

שעות המושבים 14:45-15:50

חדרים  הצגה 1 הצגה 2

אודיטוריום

יו"ר: גילה רון

אינטגרלים ואינטגרציה של רעיונות מתמטיים: פעילויות המבוססות על שאלות מתוך בחינות בגרות

גאולה סבר, ורדה טלמון וגילה רון

מה כבר נותר לגלות על משיק לפולינום ממעלה שלישית?

עינב אייזיקוביץ-עודי ואסתר גרונהט

גלריה

יו"ר: רשא סלאמה

בעיות ערך קיצון בעין העדש"ה: הצגה תיאורטית
מאפיינים של תלמידים מתקשים ודרכי התמודדות

מרים גור, צילה ירחי ואהובה גוטמן

בעיות ערך קיצון בעין העדש"ה: צפייה בסרט בעזרת כלי הניתוח של עדש"ה – סדנה למורי 3 יחידות

צילה ירחי, מרים גור ואהובה גוטמן

ראשונים

יו"ר: איריס אריאלי

גלינה גונן, רעות פרשה, נעמי רובינזון ורוחמה אבן

 הערכה מעצבת באמצעות שאלונים מקוונים

עמרי נווה, אלכס פרידלנדר ונעמי רובינזון

חבצלת

יו"ר: מרב פוגל

מג'דולין חיזראן

פיתוח גישה אסטרטגית לפתרון בעיות מתמטיות בעזרת הוראה מפורשת

ילנה פורטנוב נאמן ומרים עמית

ערבה

יו"ר: סמדר זמיר

 DUDAMATH - סביבה חדשנית להמחשת רעיונות מתמטיים ופתרון בעיות

איתן הול

שימוש ביישומונים אלגבריים בחקר פונקציות ומשוואות אי-רציונאליות

פיליפ סלובוצקי ואנטולי שטרקמן

יערה

יו"ר: מיאדה סמארה

עמדות תלמידי כיתות ז-ח כלפי שילוב הומור בהוראת מתמטיקה

אביקם גזית

משימות וחידות להגברת מוטיבציה ופיתוח החשיבה בלימודי חשבון ומתמטיקה

ג'וני אוברמן, אבי סיגלר ומשה סטופל 

אלון

יו"ר: אסנת בורנשטיין

אוריינות כמטרה וככלי בכיתה מתמטית

אינה ולטמן

פונקציות - למידה והוראה במרחב אינטראקטיבי - מערכת Moodle

נוהא סמארה

תמר

יו"ר: רוחמה ויונטה

תובנות בעקבות השתלמות למורים המלמדים 4-5 יח"ל מתמטיקה בכיתות אגף שח"ר

אורלי גוטליב, אמנון זמיר ודניאל חורגה חשואל

מבט אחר על שאלון שלישיברמת 3 יחידות לאוכלוסיות שח"ר

ריקי טל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מושבים מקבילים א'

דף הכנס


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos