להיות מודל למספר שלילי

negative numbers model

היחידה עוסקת בחשיפה למודלים שונים המשמשים להוראת המספרים השלמים, השוואה בין המודלים השכיחים ובחינת המשמעות של המספר השלילי ופעולות החיבור והחיסור בכל אחד מהמודלים.

הנושאים המרכזיים:

- הרחבת עולם המספרים.

- מספר שלילי – מהו?

- מושגים מרכזיים בהגדרת המספר השלילי – האפס, היחידה, נגדיות, סדר וצפיפות.

- ייצוגים שונים של המספרים השליליים במגוון מודלים דידקטיים.

- מה בין מושג ומודל?

- ארבע פעולות החשבון והמשמעות שלהן במודלים השונים.

- מקומם של המודלים בהוראה: נקודות חוזק ותורפה.

מבוא    

רקע    

סדנה 1 -  הצגת המספרים השליליים במודלים שונים

סדנה 2 - חיבור וחיסור מספרים שליליים


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos