הוכחה ללא מילים למשפט ויואני (סכום האנכים לצלעות משולש שווה צלעות שווה לגובה המשולש)

vivians theorem

מקור: אתר הפייסבוק של עידן טל

אופי הפעילות: תמונה דינאמית ממחישה ומעוררת דיון כיתתי

תיאור: התמונה ממחישה בתהליך דינאמי את השיוויון של סכום המרחקים של נקודה כלשהי בתוך משולש שווה צלעות מצלעוציו לאורך הגובה של המשולש.

התמונה לא מספקת הוכחה למשפט.

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit