משולשים

מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי

תאור: דף עבודהיישום דינאמי - משולש לבעית חקר האם וכיצד ניתן לבנות משולש מנקודות אמצעי הצלעות. הבעיה גם מורחבת למרובעים וניתן לחקור בעזרתה יישום דינאמי - מרובע

 

 


hypotenuseמקור: אתר הפייסבוק של עידן טל

אופי הפעילות: תמונה דינאמית ממחישה ומעוררת דיון כיתתי

תיאור: התמונה הדינאמית מספקת בסיס להוכחה לתכונה של התיכון ליתר במשולש ישר זוית באמצעות הסתכלות על קטע אמצעים במשולש ועל מלבן שחסום בו.

גם אם סדר ההוראה המקובל אינו תואם הוכחה זו, ההקשרים הגיאומטריים המוצגים בתמונה הדינאמית יכולים לעורר מחשבה ודיון משמעותיים. 

* אין לשכוח שתמונה דינאמית אינה מספקת הוכחה. יש להשלים הוכחה מדויקת בסיום הדיון שמתקיים בכיתה בעקבות הצפייה בתמונה הדינאמית. 

 

 


vivians theorem

מקור: אתר הפייסבוק של עידן טל

אופי הפעילות: תמונה דינאמית ממחישה ומעוררת דיון כיתתי

תיאור: התמונה ממחישה בתהליך דינאמי את השיוויון של סכום המרחקים של נקודה כלשהי בתוך משולש שווה צלעות מצלעוציו לאורך הגובה של המשולש.

התמונה לא מספקת הוכחה למשפט.

 

 

 


triabgle midsegment theorem

מקור: אתר הפייסבוק של עידן טל

אופי הפעילות: תמונה דינאמית ממחישה ומעוררת דיון כיתתי

תיאור: בתמונה הדינאמית מחולק משולש לארבעה משלושים חופפים, כך שניתן להסיק את תכונת קטע האמצעים. עוד ניתן לדבר על חפיפת משולשים, דמיון משולשים ומושגים קשורים.

* אין לשכוח שתמונה דינאמית אינה מספקת הוכחה. יש להשלים הוכחה מדויקת בסיום הדיון שמתקיים בכיתה בעקבות הצפייה בתמונה הדינאמית. 

 

 

 


מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי

תאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לדיון וחקירה של המשפט: הגובה במשולש ישר זווית שווה לממוצע הגיאומטרי של היטליו.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit