תיכון ליתר וקטע אמצעים במשולש ישר זווית – מה הקשר? ללא מילים...

hypotenuseמקור: אתר הפייסבוק של עידן טל

אופי הפעילות: תמונה דינאמית ממחישה ומעוררת דיון כיתתי

תיאור: התמונה הדינאמית מספקת בסיס להוכחה לתכונה של התיכון ליתר במשולש ישר זוית באמצעות הסתכלות על קטע אמצעים במשולש ועל מלבן שחסום בו.

גם אם סדר ההוראה המקובל אינו תואם הוכחה זו, ההקשרים הגיאומטריים המוצגים בתמונה הדינאמית יכולים לעורר מחשבה ודיון משמעותיים. 

* אין לשכוח שתמונה דינאמית אינה מספקת הוכחה. יש להשלים הוכחה מדויקת בסיום הדיון שמתקיים בכיתה בעקבות הצפייה בתמונה הדינאמית. 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit