משפט פיתגורס במישור ובמרחב

ספר גאוגברה ובו אוסף יישומים דינאמיים ובהן הוכחות ויזואליות ודינאמיות למשפט פיתגורס.


 

פיתגורס בכמה דרכיםמקור: TED Ed

אופי הפעילות:  סרטון מונפש ושיעור אינטראקטיבי

תאור: סרטון מונפש מביתTED Ed  המספר את הרקע ההיסטורי והמתמטי של משפט פיתגורס, ומציג כמה מההוכחות היפות של משפט פיתגורס. הסרטון מלווה במדריך למורה, שאלון אינטראקטיבי, קישורים ועוד.

 

 


 

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: הפיצוח כולל שתי בעיות גיאומטריות במישור אשר ניתן להכלילן לגיאומטרית המרחב. הבעיה הראשונה מתאימה גם לתלמידי חט"ב ודורשת ידע בחישוב שטחים ונפחי פירמידה. הבעיה השניה דורשת שימוש במשפט פיתגורס ופתרון מערכת משוואות. הבעיות מזמנות חקירה ופיתוח ראיה מרחבית.

 


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: יישום דינאמי בעריכת פרופ' יהודה שוורץ.

לפניכם משולש כלשהו, על צלעותיו בנויים ריבועים. מצאו קשרים שונים בין שטחי הריבועים הללו וקבעו באילו תנאים הם מתקיימים.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit