משפט פיתגורס במישור ובמרחב

ספר גאוגברה ובו אוסף יישומים דינאמיים ובהן הוכחות ויזואליות ודינאמיות למשפט פיתגורס.


 

פיתגורס בכמה דרכיםמקור: TED Ed

אופי הפעילות:  סרטון מונפש ושיעור אינטראקטיבי

תאור: סרטון מונפש מביתTED Ed  המספר את הרקע ההיסטורי והמתמטי של משפט פיתגורס, ומציג כמה מההוכחות היפות של משפט פיתגורס. הסרטון מלווה במדריך למורה, שאלון אינטראקטיבי, קישורים ועוד.

 

 


 

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: הפיצוח כולל שתי בעיות גיאומטריות במישור אשר ניתן להכלילן לגיאומטרית המרחב. הבעיה הראשונה מתאימה גם לתלמידי חט"ב ודורשת ידע בחישוב שטחים ונפחי פירמידה. הבעיה השניה דורשת שימוש במשפט פיתגורס ופתרון מערכת משוואות. הבעיות מזמנות חקירה ופיתוח ראיה מרחבית.

 


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: יישום דינאמי בעריכת פרופ' יהודה שוורץ.

לפניכם משולש כלשהו, על צלעותיו בנויים ריבועים. מצאו קשרים שונים בין שטחי הריבועים הללו וקבעו באילו תנאים הם מתקיימים.

 


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: בפעילות יישום דינאמי המציג הוכחה למשפט פיתגורס בעזרת פאזל שיצר פריגל. מומלץ שהתלמידים יגזרוע"פ ההנחיות ויבנו את הפאזל. היישום מדריך כיצד לבנות את הפאזל ומנחה כיצד להוכיח שבניית הפאזל אכן נכונה.

 

 

 


מקור: מהמרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: בפעילות יישום דינאמי המציג הוכחה למשפט פיתגורס בעזרת פאזל. מומלץ שהתלמידים יגזרו ע"פ ההנחיות ויבנו את הפאזל. ביישום הדינאמי ניתן לראות מצבים שונים של בניית הפאזל וכמוכן להמחיש את פתירתו באופן דינאמי. היישום מדריך כיצד לבנות את הפאזל ומנחה כיצד להוכיח שבניית הפאזל אכן נכונה.


מקור: מטח

אופי הפעילות: הצעות לפעילות של מטח.

 

 


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: בפיצוח כמה בעיות עתיקות מהודו העוסקות במשפט פיתגורס

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit