סכום זוויות במשולש ובמצולע

מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי

תאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לגילוי וחקירה של זוויות במצולע משוכלל בעל n צלעות.

 

 

 

 


angles of polygon

מקור: אתר הפייסבוק של עידן טל

אופי הפעילות: תמונה דינאמית ממחישה ומעוררת דיון כיתתי

תיאור: התמונה הדינאמית ממחישה את הסכום הקבוע (360 מעלות) לזוויות החיצוניות בכל מצלולע קמור.

* אין לשכוח שתמונה דינאמית אינה מספקת הוכחה. יש להשלים הוכחה מדויקת בסיום הדיון שמתקיים בכיתה בעקבות הצפייה בתמונה הדינאמית. 

 

 

 

 


interior angles

מקור: אתר הפייסבוק של עידן טל

אופי הפעילות: תמונה דינאמית ממחישה ומעוררת דיון כיתתי

 

 

 

 


Capture1מקור: GeoGebra

תאור: הפעילות מחזקת את המושגים: משולש חד זוויות, משולש ישר זווית ומשולש קהה זווית.

בנוסף, הפעילות מאפשרת הערכה של מידות של זוויות באמצעות יישומון, ומכוונת לגילוי עצמאי של תכונת הסכום הקבוע של זוויות במרובע.

הפעילות באנגלית ונוחה לתרגום

 

 

 

 


מקור: illuminations  

תאור: יישומון דינאמי בו ניתן לחקור ולגלות את הנוסחה לסכום זוויות במצולע כלשהו. היישום מציג את מידות הזוויות הפנימיות ואת סכומן. ניתן לשנות את מימדי המצולע ולצפות כיצד סכום הזוויות נשאר קבוע.

 

 

 


מקור: geogebraTube, Orcheming 

תאור: יישום דינאמי לחקירת סכום זוויות חיצניות במצולע כלשהו. ביישום מכונית נוסעת על שפת מצולע מחומש ומסתובבת סביב כל קודקוד. מהו סכום זוויות שהמכונית הסתובבבה? ניתן לשנות את מימדי המחומש.

 

 

 

 

 

 


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי   

תאור: יישום דינאמי הממחיש באופן ויזואלי את אחת ההוכחות למשפט סכום הזוויות במשולש 180º.

 

 


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי 

תאור: בפיצוח גילוי והוכחה בעזרת קיפולי נייר לסכום הזוויות במשולש. ועוד קיפולים גיאומטרים רבים ויפים אחרים.

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit