מטע תפוחים

מקור: משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, תכנון ופיתוח תכניות לימודים ומכון ויצמן 

אופי הפעילות: משימה אוריינית מלווה בסרטון אינטראקטיביי

תאור: האיכר שתל במטע ריבועי עצי תפוחים וכדי להגן על העצים נטע מסביבו עצי ברוש. התדעו כמה עצים במטע? 
מתבסס על המשימה האוריינית מטע תפוחים משאלות מבחני פיזה.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos