שאלות מילוליות כיתה ט'

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: יישומון.

תאור: מתוך משימות אוריינות לכיתה ט בנושא פונקציות, חלקת אדמה משימה בה שילוב של פונקצית הישר ופונקציה ריבועית. המשימה מלווה ביישומון המדמה את הסיטואציה המתוארת בשאלה. שאלה דומה מופיעה במאגר השאלות ל-3 יח"ל.

 

 

 


 

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה

אופי הפעילות: יישומון

תאור: מתבסס על שאלה מתוך דוגמאות למבחני פיזה 2012. היישומון מדמה דלת מסתובבת עם שלש כנפיים. ניתן לשנות את מספר הכנפיים בדלת וכן את מימדי הפתחים.

 


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה

אופי הפעילות: יישומון

תאור: מתבסס על שאלה מתוך משימות האוריינות לכיתה ט בגלגל הענק בנושא שאלות מילוליות.

המשימה אינטגרטיבית ומשלבת נושאים שונים כגון: היקף מעגל ומקטע, גיאומטריה של משולשים ומרובעים, סימטריה במעגל ועוד.

היישומון מדמה את סיבובי גלגל הענק ושני רוכבים עליו. ניתן לשנות את מימדי הגלגל ואת מספר המושבים בו.


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה

אופי הפעילות: יישומון 

תאור: מתבסס על שאלה מתוך משימות האוריינות לכיתה ט'. היישומון המדמה את הסיטואציה של השחייה של שני שחיינים, ובניית הגרף המתאר את השחייה.

 


מקור: מבחני פיזה 2012.

אופי הפעילות: מצגת ויישומים דינאמיים.

תיאור: מצגת המציעה פעילות המלווה את המשימה האוריינית "האופניים" ממבחני הפיזה. בבעיה שני חלקים: האחד עוסק במרחק הנסיעה של גלגלי האופניים בליווי היישומון גלגלי האופניים

החלק השני עוסק בפעולת ההילוכים של האופניים וחקר בנושא היחס בליווי היישומון אופניים עם הילוכים

היישומונים בהפקת אלנט עבור אגף טכנולוגיות מידע במשרד החינוך.


מקור: שאלות לדוגמה ממבחני פיזה בתרגום: ראמ"ה 

אופי הפעילות: מצגת ויישום דינאמי.

תיאור: מצגת המציעה פעילות שאילת שאלות סביב הסיטואציה של מכירת עיתונים המוצגת בבעיהבהפקת אלנט עבור אגף טכנולוגיות מידע במשרד החינוך.

 

 


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי 

אופי הפעילות: משימה אוריינית מלווה בסרטון ויישום דינאמי

תיאור: משימה אוריינית ובה בעיה מילולית מן המציאות המובילה לפתרון משוואות. היישום הדינאמי מציג בצורה מוחשית את המתואר בבעיה ומאפשר חקירתה ואף הרחבתה.

הפעילות מלווה בדף עבודהיישום דינאמי 1יישום דינאמי 2.

המשימה "שומר מסך" מופיעה גם במשימות אוריינות כולל דף עבודה ופתרונו.


מקור: משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, תכנון ופיתוח תכניות לימודים ומכון ויצמן 

אופי הפעילות: משימה אוריינית מלווה בסרטון אינטראקטיביי

תאור: האיכר שתל במטע ריבועי עצי תפוחים וכדי להגן על העצים נטע מסביבו עצי ברוש. התדעו כמה עצים במטע? 
מתבסס על המשימה האוריינית מטע תפוחים משאלות מבחני פיזה.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos