שאלות מילוליות כיתה ט'

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: יישומון.

תאור: מתוך משימות אוריינות לכיתה ט בנושא פונקציות, חלקת אדמה משימה בה שילוב של פונקצית הישר ופונקציה ריבועית. המשימה מלווה ביישומון המדמה את הסיטואציה המתוארת בשאלה. שאלה דומה מופיעה במאגר השאלות ל-3 יח"ל.

 

 

 


 

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה

אופי הפעילות: יישומון

תאור: מתבסס על שאלה מתוך דוגמאות למבחני פיזה 2012. היישומון מדמה דלת מסתובבת עם שלש כנפיים. ניתן לשנות את מספר הכנפיים בדלת וכן את מימדי הפתחים.

 


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה

אופי הפעילות: יישומון

תאור: מתבסס על שאלה מתוך משימות האוריינות לכיתה ט בגלגל הענק בנושא שאלות מילוליות.

המשימה אינטגרטיבית ומשלבת נושאים שונים כגון: היקף מעגל ומקטע, גיאומטריה של משולשים ומרובעים, סימטריה במעגל ועוד.

היישומון מדמה את סיבובי גלגל הענק ושני רוכבים עליו. ניתן לשנות את מימדי הגלגל ואת מספר המושבים בו.


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה

אופי הפעילות: יישומון 

תאור: מתבסס על שאלה מתוך משימות האוריינות לכיתה ט'. היישומון המדמה את הסיטואציה של השחייה של שני שחיינים, ובניית הגרף המתאר את השחייה.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit