אי שוויונות קווים

מקור: אקדמיית קאהן בעברית 

אופי הפעילות: אוסף פעילויות של תרגול אינטראקטיבי, לתרגול פתרון אי שוויונות קוויים, המלוות בסרטונים של שיעורים מתורגמים באוניברסיטת קאהן. בכל תרגול התלמיד יכול לצבור נקודות והמורה יכול לצפות בהישגיו:

1. תרגול שרטוט אי שוויון קווי 

2. תרגול שרטוט אי שוויון קווי וזיהוי נקודות שהן פתרונם. 

3. שרטוט מערכת אי שוויונות קוויים 

4. שרטוט מערכת אי שוויונות קוויים וזיהוי נקודות שהן פתרונם.


 

מקור: interacivate , NSDL 

אופי הפעילות: שיעור הכולל הסברים, דפי עבודה וכלי דינאמי לפתרון אי שוויונות קוויים באופן גרפי.

 

 

 

 

 

 


eeshivyon picמקור: הילקוט הדיגיטלי- אופק על יסודי  של מט"ח 

אופי הפעילות: בפעילות נתון סרטוט שבו מוצג פתרון של אי־שוויון בין שתי פונקציות, ויש לרשום אי־שוויון בין פונקציות שהפתרון מתאים לו. מומלץ להשתמש בכלים דינאמיים (של מטח או אחר כגון גאוגברה).

 

 

 

 


 

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי 

אופי הפעילות: הפיצוח עוסק בבעיות מתמטיות מילוליות בנושא הישר העשויות לעורר דיון בערכים חברתיים כגון עזרה הדדית, חברות, חסכון ועוד.

הבעיות עוסקות במשוואת הישר, באי שוויונות בין ישרים ומציאת נקודות חיתוך בין ישרים, בשילוב יישומים דינאמיים.

הפעילויות פותחו ועובדו על פי - שילוב החינוך לערכים בהוראת המתמטיקה, ד"ר יעל אדרי ("שער-חם", 2008)

תודות ליעל על תרומתה ושיתוף הפעולה.

 


 

Sample Imageמקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי 

אופי הפעילות: הפיצוח שלפניכם עוסק בהתרת אי שוויון לינארי בעזרת גרף והוא החלק הראשון בנושא. הפיצוח הבא יעסוק במערכת אי שוויונים לינאריים. 

בפיצוח אוסף שאלות, העוסקות בבעיות מחיי היום יום, ומיועדות להצגת הנושא ותרגולו לתלמידי כיתות ח-ט.

מצורפים גם קישורים ליישומים אינטראקטיביים לפתרון אי שיוויונות בעזרת גרפים ודפי עבודה לתלמיד בנושא.

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit