גלגל ענק

נושא: טריגונומטריה במישור                     ferris wheel unit circle

כיתה: י'-י"א

תיאור: יישום דינאמי להצגת מעגל היחידה בעזרת הדימוי של סיבוב על גלגל ענק. 

בעזרת היישום ניתן לבנות את גרף הסינוס ולחקור את תכונותיו. 

תוכלו לעיין במהלך ההוראה ובדפי עבודה במצגת פונקציה טריגונומטרית תחילה מאת גאולה סבר, המרכז הארצי למורים בחינוך העל יסודי .

לאנימציה

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit