טריגונומטריה פיצוחים

Sample Image

פרויקט עולמי למדידת היקף כדור הארץ

כיתה: ז-י"ב

תיאור: בפיצוח הזמנה להשתתף בפרויקט בינלאומי למדידת היקף כדור הארץ באותן שיטות ועקרונות פשוטים ומדהימים

שהשתמש בהם ארטוסתנס לפני יותר מ-2000 שנה. ביום ה-22 בספטמבר,

תלמידים מרחבי העולם יבצעו את המדידה וישתפו זה את זה בתוצאותיהם.

בפיצוח הסבר על הפרויקט ואופן ביצועו וכן הסברים על שיטתו של ארטוסתנס הכוללים איורים וסרטים ממחישים.

הידע הבסיסי הנדרש לפעילות הוא מעט גיאומטריה. 

 


Sample Imageזהו את הזהות הטריגונומטרית

כיתה: י-י"א

תיאור: הפיצוח עוסק בהוכחות ויזואליות של זהויות טריגונומטריות שונות כגון הנוסחאות לסכום זוויות ולזוויות כפולות.

בפיצוח משולבים יישומונים דינאמיים שניתן בעזרתם לחקור מצבים שונים ולהכליל.

 

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos