Sample Imageזהו את הזהות הטריגונומטרית

כיתה: י-י"א

תיאור: הפיצוח עוסק בהוכחות ויזואליות של זהויות טריגונומטריות שונות כגון הנוסחאות לסכום זוויות ולזוויות כפולות.

בפיצוח משולבים יישומונים דינאמיים שניתן בעזרתם לחקור מצבים שונים ולהכליל.

 

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos