המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - זהו את הזהות הטריגונומטרית

Sample Imageזהו את הזהות הטריגונומטרית

כיתה: י-י"א

תיאור: הפיצוח עוסק בהוכחות ויזואליות של זהויות טריגונומטריות שונות כגון הנוסחאות לסכום זוויות ולזוויות כפולות.

בפיצוח משולבים יישומונים דינאמיים שניתן בעזרתם לחקור מצבים שונים ולהכליל.

 

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit