מה ניתן לומר על משיקים של פונקציה זוגית

נושא: פונקציות http://highmath.haifa.ac.il/data/dinami/%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%96%D7%A8%D7%AA.png

כיתה: י-י"ב

תיאור: יישום דינאמי לחקירת הקשר בין תכונת הזוגיות של הפונקציה לזוגיות הנגזרת. 

ניתן לבדוק את שיפועי המשיקים בנקודות סימטריות של הפונקציה ולשער מה הקשר בין הנגזרות של פונקציות הפוכות. 

מומלץ להמשיך ולחקור בעזרת היישומון הנגזרת של פונקציה הפוכה.

 

 

 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit