תכנון מזרקה

נושא: הפונקציה הריבועית

כיתה: ט'- יב'

תיאור: ביישום הדינאמי ניתן לבצע טרנספורמציות של פרבולה בהצגה הקודקודית של פונקציה ריבועית.

שינוי הפרמטרים בתבנית f(x)=k(x+m)2+n. 

הזזות ומתיחות של גרף הפרבולה והקשר להצגה האלגברית של הפונקציה הריבועית. בפעילות יש להתאים פונקציה ריבועית לתמונה נתונה של פרבולות (כמזרקה), על ידי שינוי הפרמטרים בהצגה הקודקודית.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos