זוגיות ואי זוגיות של פונקציה

http://highmath.haifa.ac.il/data/dinami/%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA.pngנושא: הפונקציה.

כיתה: י-י"ב

תיאור: יישום דינאמי המאפשר לבדוק עבור פונקציות שונות האם הן זוגיות , אי זוגיות, או לא זה ולא זה. 

פונקציה זוגית כאשר לכל נקודה יש על הפונקציה נקודה סימטרית ביחס לציר ה-y. 

פונקציה אי זוגית כאשר לכל נקודה יש נקודה סימטרית ביחס לראשית.

מה הקשר בין שיעורי הנקודות הסימטריות?

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit