תשעה - כנס ארצי


תודה רבה לכל המארגנים, המרצים והמשתתפים.

תוכנית הכנס (PDF)                                                                                     תוכנית הכנס כוללת תקצירים(PDF)

 

* לחיצה על שם ההרצאה מקשרת לתקציר ולמצגת

הרשמה, התכנסות וכיבוד קל                                                                                                     


ברכות                                                                                                                                       

-        ד"ר ורדה טלמון, ראש המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

-        אלי הורביץ, מנכ"ל קרן טראמפ

-        ד"ר סער הראל, מנהל אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון, משרד החינוך


קידום לימודי מתמטיקה 5 יח"ל - בין הרצוי למצוי                                                                                 

מוהנא פארס, מתכלל התוכנית לקידום מתמטיקה ומצוינות מדעית והממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי


הצצה לעולם המתמטיקה העכשווי: מחקרים מתמטיים, יישומים והקשר ביניהם                                           

פרופ' ורד רום-קידר, ראש המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית במכון וייצמן


הל"ל מיזם תלת מגזרי לקידום למידה משמעותית                                                                              

איריס וולף, סמנכ"ל פדגוגיה World ORT, קדימה מדע


קישוריות, סיבוכיות ותוכנית הלימודים החדשה במתמטיקה לחט"ע                                                          

פרופ' רוזה לייקין, הפקולטה לחינוך אוניברסיטת חיפה ויו"ר ועדת המקצוע


סימפוזיון – תוכנית הלימודים החדשה לחט"ע – דיון פתוח                                                             

חברי ועדת התוכנית למתמטיקה חט"ע


מתמטיקה בחמישה ממדים                                                                                                            

ברק ברבי, מנחה ומפתח ביחידת המו"פ של מכון ברנקו וייס


מושבים מקבילים – חלק א'                                                                                                           


מושבים מקבילים – חלק ב'                                                                                                           


שוויון הזדמנויות בחינוך בראי המבחנים הארציים                                                                                
כיצד תלמידים ממצים את הפוטנציאל שלהם בחטיבה העליונה על סמך הישגיהם בחטיבת הביניים?

נורית ליפשטט, מנהלת תחום מחקרי אורך, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך


סיכום והתחלה חדשה                                                                                                                

נרית כץ, מפמ"ר מתמטיקה, אגף מדעים, משרד החינוך

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit