זהו שורש העניין

תקציר| pdfזהו שורש העניין| pdfמדריך למורה

בעקבות בחינת הבגרות ברמת  4 יח"ל – שאלון ראשון  – חרף תשע"ח  – שאלה 7

 


חלק א

זהו שורש העניין 11. הגרף של פונקציה זוגית נתון בסרטוט משמאל.

   הפונקציה  מוגדרת:  .

   א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה ?

   ב. השלימו:  ,   ,   ,   ,   .

   ג. רשמו שני ערכים נוספים של הפונקציה  שניתן להסיק מהגרף הנתון.

   ד. מהם תחומי העלייה והירידה של הפונקציה ?

   ה. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה .

 

 

 


2.

    א. באיזה תחום פונקציה הנגזרת    חיובית, ובאיזה תחום היא שלילית?

    ב. כמה נקודות אפס יש לנגזרת  ? נא לפרט.

    ג. נתון שלפונקציה הנגזרת יש אסימפטוטות מאונכות לציר ה- x
     ו-  . כמו כן ידוע שלנגזרת  אין נקודות קיצון.

    סרטטו סקיצה  לגרף הנגזרת.


3.

א. בחרו את הטענה הנכונה מבין הטענות (1) – (3) והסבירו אותה

נתון גרף הנגזרת של .

this is the root   1. השטח הצבוע הוא:

   2. השטח הצבוע הוא:

   3. השטח הצבוע הוא:

ב.   חשבו את שטח המוגבל בין גרף הפונקציה   , ציר ה- x  והישרים  x=-4  ו- x=-3. (היעזרו במידת האפשר בסעיפים הקודמים).

ג.    חשבו את שטח המוגבל בין גרף הפונקציה   , ציר ה- x  והישרים  x=3  ו- x=4.

ד.    חשבו את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה  , ציר ה- x  והישר x=4.

ה.     הסבירו מדוע        


חלק ב

1. נתונה הפונקציה

   א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה ?

   ב. מהי נקודת הקיצון של הפונקציה הפנימית: ?

   ג. הסבירו כיצד ניתן להסיק מהסעיף הקודם מהי נקודת הקיצון של הפונקציה  .

   ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה .


2.

   א. מהם תחומי החיוביות של הפונקציה הנגזרת,

   הסבירו בשתי דרכים: באמצעות גרף הפונקציה  ובאמצעות הביטוי  האלגברי של הנגזרת.

   ב.  מצאו את האסימפטוטות של הפונקציה הנגזרת,   המאונכות לציר ה- x.

   ג.  סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה הנגזרת, . תוכלו להיעזר בסעיפים הקודמים.


3.

   א. חשבו את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה הנגזרת, , על ידי החלק השלילי של ציר ה- x ועל ידי הישר x=-6. 

   (בתשובתכם השאירו שתי נקודות אחרי הנקודה העשרונית.)

   ב. חשבו את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה הנגזרת, , על ידי החלק החיובי של ציר ה- x ועל ידי הישר x=6.

   מה הקשר בין תשובותיכם לשני הסעיפים האחרונים?

   ג. הסבירו מדוע   


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit