זהו שורש העניין

תקציר| pdfזהו שורש העניין| pdfמדריך למורה

בעקבות בחינת הבגרות ברמת  4 יח"ל – שאלון ראשון  – חרף תשע"ח  – שאלה 7

 


חלק א

זהו שורש העניין 11. הגרף של פונקציה זוגית נתון בסרטוט משמאל.

   הפונקציה  מוגדרת:  .

   א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה ?

   ב. השלימו:  ,   ,   ,   ,   .

   ג. רשמו שני ערכים נוספים של הפונקציה  שניתן להסיק מהגרף הנתון.

   ד. מהם תחומי העלייה והירידה של הפונקציה ?

   ה. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה .

 

 

 


2.

    א. באיזה תחום פונקציה הנגזרת    חיובית, ובאיזה תחום היא שלילית?

    ב. כמה נקודות אפס יש לנגזרת  ? נא לפרט.

    ג. נתון שלפונקציה הנגזרת יש אסימפטוטות מאונכות לציר ה- x
     ו-  . כמו כן ידוע שלנגזרת  אין נקודות קיצון.

    סרטטו סקיצה  לגרף הנגזרת.


3.

א. בחרו את הטענה הנכונה מבין הטענות (1) – (3) והסבירו אותה

נתון גרף הנגזרת של .

this is the root   1. השטח הצבוע הוא:

   2. השטח הצבוע הוא:

   3. השטח הצבוע הוא:

ב.   חשבו את שטח המוגבל בין גרף הפונקציה   , ציר ה- x  והישרים  x=-4  ו- x=-3. (היעזרו במידת האפשר בסעיפים הקודמים).

ג.    חשבו את שטח המוגבל בין גרף הפונקציה   , ציר ה- x  והישרים  x=3  ו- x=4.

ד.    חשבו את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה  , ציר ה- x  והישר x=4.

ה.     הסבירו מדוע        


חלק ב

1. נתונה הפונקציה

   א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה ?

   ב. מהי נקודת הקיצון של הפונקציה הפנימית: ?

   ג. הסבירו כיצד ניתן להסיק מהסעיף הקודם מהי נקודת הקיצון של הפונקציה  .

   ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה .


2.

   א. מהם תחומי החיוביות של הפונקציה הנגזרת,

   הסבירו בשתי דרכים: באמצעות גרף הפונקציה  ובאמצעות הביטוי  האלגברי של הנגזרת.

   ב.  מצאו את האסימפטוטות של הפונקציה הנגזרת,   המאונכות לציר ה- x.

   ג.  סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה הנגזרת, . תוכלו להיעזר בסעיפים הקודמים.


3.

   א. חשבו את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה הנגזרת, , על ידי החלק השלילי של ציר ה- x ועל ידי הישר x=-6. 

   (בתשובתכם השאירו שתי נקודות אחרי הנקודה העשרונית.)

   ב. חשבו את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה הנגזרת, , על ידי החלק החיובי של ציר ה- x ועל ידי הישר x=6.

   מה הקשר בין תשובותיכם לשני הסעיפים האחרונים?

   ג. הסבירו מדוע   


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos