קצב שינוי - לקראת נגזרת

מטרת הפעילויות להציג את מושג ״קצב שינוי״ כהכנה לקראת מושג הנגזרת בתוך הקשר מציאותי.

מילוי כלים

הפעילות עוסקת במושגים: קצב שינוי, מהירות ממוצעת ומהירות רגעית ובקשרים ביניהם. מטרת הפעילות להתייחס למושג קצב שינוי ללא התייחסות למושג הנגזרת, כדי לאפשר, בהמשך, להעמיק את ההבנה של מושג הנגזרת. קצב שינוי של כמות בנקודת זמן מסויימת שווה לערך הנגזרת של הפונקציה המתארת את הכמות באותה נקודת זמן. מתאים לשלב את הפעילות לפני הוראת הפרק על הנגזרת, בשלב שבו אנחנו מפתחים את האינטואיציה להתייחסות לקצב שינוי של כמות בנקודת זמן נתונה.

הפעילות מאפשרת לדון בהיבטים שונים של קצב שינוי מבלי להישען על ביטויים אלגבריים.

הליכה על החוף

מטרת הפעילות היא להציג את המושג 'קצב שינוי', כהכנה לקראת מושג הנגזרת, בתוך הקשר מציאותי מוכר של הליכה, מהירות ממוצעת ומהירות רגעית, זאת כדי לפתח תפיסה של המהירות כקצב השינוי של אורך דרך. בשאלות עצמן, כמו בהסברים במדריך למורה נעשה שימוש במושג זה בשפת הדיבור ללא שימוש בביטויים אלגבריים והמושג נגזרת.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos