גיאומטריה חישובית – דמיון

תיאור: המשימות בפעילות עוסקות בגיאומטריה חישובית בהקשר של מצבים מחיי היום-יום. בפתרון המתמטי מודגש השימוש בדמיון משולשים, לצד שימוש במשפט פיתגורס, אחוזים ויחידות מידה. המשימות נכתבו בשתי גרסאות, כך שניתן להתאימן לתלמידים ברמה המצומצמת או לתלמידים ברמה הגבוהה יותר.

למורה

לתלמיד

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit