משפחת פונקציות - סינוס 

תיאור: פעילות זו עוסקת בפונקציות מתקבלות מהפונקציה f(x)=sin(x) בשילוב פעולות לינאריות – הרכבה שלה על פונקציה לינארית והרכבה של פונקציה לינארית עליה. כבר בכיתות ט' ו-י' עוסקים בשיקופים ומתיחות אנכיות ואופקיות של פולינומים. כאן העיסוק הוא בפונקציה מחזורית. במהלך הפעילות מתבררת באופן מדורג ההשפעה של כל אחד מהפרמטרים בפונקציה: asin(bx+c)+d על הפונקציה sin(x), עד לסרטוט של גרפים מתאימים בהשוואה לגרף של sin(x).

למורה

לתלמיד

صندوق األدوات دوال عائالت الصندوق األدوات دوال عائالت ال

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit