משפחת פונקציות - סינוס 

תיאור: פעילות זו עוסקת בפונקציות מתקבלות מהפונקציה f(x)=sin(x) בשילוב פעולות לינאריות – הרכבה שלה על פונקציה לינארית והרכבה של פונקציה לינארית עליה. כבר בכיתות ט' ו-י' עוסקים בשיקופים ומתיחות אנכיות ואופקיות של פולינומים. כאן העיסוק הוא בפונקציה מחזורית. במהלך הפעילות מתבררת באופן מדורג ההשפעה של כל אחד מהפרמטרים בפונקציה: asin(bx+c)+d על הפונקציה sin(x), עד לסרטוט של גרפים מתאימים בהשוואה לגרף של sin(x).

למורה

לתלמיד

صندوق األدوات دوال عائالت الصندوق األدوات دوال عائالت ال

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos