משפט החפיפה הרביעי - חלק ב 

תיאור: פעילות זו היא אחת מתוך 3 פעילויות שעוסקות במשפט החפיפה הרביעי: צ.צ.ז. שילובן מתאים לאחר שלומדים על משפט פיתגורס. בתחילת כיתה ח לומדים את שלושת משפטי החפיפה הראשונים: צ.ז.צ,  ז.צ.ז,  צ.צ.צ.

לאחר שמכירים את משפט פיתגורס, מוכיחים מקרה פרטי של משפט החפיפה הרביעי: שני משולשים ישרי זווית השווים בניצב וביתר חופפים זה לזה. מייד לאחר מכן מתאים להכיר גם את המקרה הכללי של משפט החפיפה הרביעי – צ.צ.ז (הזווית מול הצלע הגדולה בין השתיים). ההכרות היא ללא הוכחה לעת עתה. בכיתה ט' יחזרו התלמידים אל המשפט ויוכיחו אותו בדרך השלילה, כאשר יעסקו במשפטים שדנים באי-שוויונות במשולש. ההכרות עם המשפט בכיתה ח' אינה דדוקטיבית.

הפעילות הראשונה ביחידה עוסקת בשאלת החשיבות של סדר הנתונים השווים בין שני משולשים ושל מספר הנתונים השווים.

הפעילות השנייה ביחידה חושפת את משפט החפיפה הרביעי ומשלבת שימוש ביישומון.

הפעילות השלישית היא פעילות תרגול.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית نظريّة التّطابق الرّابعة

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos