כמה פתרונות למערכת המשוואות?

תיאור: בפעילות זו מתבקשים התלמידים לענות על השאלה כמה פתרונות יש למערכת של שתי משוואות בשני משתנים ללא מציאת הפתרונות עצמם. בחלק מהשאלות נתונות מערכות של שתי משוואות ממעלה ראשונה, באחרות מערכות של משוואה ממעלה ראשונה ומשוואה ממעלה שנייה ובחלק אחר שתי משוואות ממעלה שנייה.

למורה

לתלמיד

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos