אסימפטוטות של פונקציות עם שורשים ריבועיים

תיאור: פעילות זו עוסקת באסימפטוטות מקבילות לצירים של פונקציות המכילות שורשים ריבועיים. בפונקציות אלו התלמידים נפגשים לראשונה בפונקציות בעלות שתי אסימפטוטות אופקיות שונות זו מזו, האחת בכיוון הקרן הימנית של ציר ה- X, כאשר infinity והשניה בכיוון הקרן השמאלית שלו, כאשר infinity.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית صندوق الأدوات خطوط تقارب لدوال مع الجذر التربيعي

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit