שיפוע של פונקציה קווית לומדים מהביטוי

תיאור: הפעילות עוסקת בהיבט האלגברי של מושג השיפוע של הפונקציה הקווית. מטרת הפעילות היא חיזוק המיומנות של השימוש במנת ההפרשים לחישוב השיפוע והבנת הקשר למושג: קצב שינוי. הפעילות מתחילה בבחינת השיפוע של פונקציה כלשהי ללא ביטוי מפורש. באופן זה מודגשת המשמעות של מנת ההפרשים.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית م ي ل الد ة ال ة الخط ي نتعل م من التعبير

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos