שיפוע של פונקציה קווית לומדים מהביטוי

תיאור: הפעילות עוסקת בהיבט האלגברי של מושג השיפוע של הפונקציה הקווית. מטרת הפעילות היא חיזוק המיומנות של השימוש במנת ההפרשים לחישוב השיפוע והבנת הקשר למושג: קצב שינוי. הפעילות מתחילה בבחינת השיפוע של פונקציה כלשהי ללא ביטוי מפורש. באופן זה מודגשת המשמעות של מנת ההפרשים.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית م ي ل الد ة ال ة الخط ي نتعل م من التعبير

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit