אסטרטגול

בית ספר: בית חינוך מגידו

שמות התלמידים: אוחנה עומר, אנקורי אגם, בן חיים דנה, גבאי גלי, גולן רוני, גור אלה, דינר רועי, דינר רז חיל ניצ,ן, יהושוע ציון, יעקב נויה, לוי מאיה, לוסטגרטן רותם, סולימני ליאל, פלד זיו

מורה מנחה: אייל פלד

תיאור: משחק לוח מתמטי

הוראות המשחק

סרטון המשחק


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit